EIT RawMaterials finansierar H2 Energy AB’s unika innovation, e-Reformer™

  • H2 Energy har beviljats finansiellt stöd från EIT RawMaterials och med detta stöd är H2 Energy redo att lansera sina första projekt med e-Reformer™.

EIT RawMaterials har valt att ge stödjande finansering till H2 Energy via Booster Call 2021 för att höja TRL nivån på e-Reformer, en exceptionell innovation som kan användas för att producera grön vätgas och koldioxid från gröna gaser. Det betyder lägre energikonsumtion och minskat koldioxidutsläpp jämfört med konventionell teknik. Det finansiella stödet till projektet syftar till fortsatt utveckling av e-Reformer för en storskalig industriell miljö.  Tanken är att optimera alla funktionsparametrar för e-Reformer för framtida applikationer. Ett steg på vägen  till ett klimatneutralt samhälle.

Om EIT RawMaterials

EIT Rawmaterials tillhandahåller en samarbetsmiljö för banbrytande innovationer genom att ansluta företag till akademi, forskning och investeringar. Företaget har åtagit sig att stödja Europas övergång till en cirkulär, grön och digital ekonomi samtidigt som man försöker stärka den globala konkurrenskraften och säkerställa sysselsättningen.

https://eitrawmaterials.eu/

Om H2 Energy

En grupp forskare på KTH, tillsammans med några erfarna affärsmän grundade H2 Energy för att utveckla och leverera teknologi för distribuerad produktion av väte. Våra processer passar särkilt bra för produktion on-demand och on-site vilket ytterligare minskar klimatpåverkan och kostnader.

https://h2energy.se/

Mer information

Johan Guo, Projekt Ledare
Mobil: +46 73 924 88 06
Mail: johan.guo@h2energy.se