Applikationer

e-Reformer™️

Förändring till ett dekarboniserat samhälle

En innovation som kan konvertera gaser och vätskor,

och producera H2 och CO2 från en rad tillgängliga och gröna bränslen.

Användningsområden

Syngas

Syngas från pyrolys och förgasning av biomassa eller jordbruksrester och som crackas innan konverting och separation till H2 och CO2.

Biogas, deponigas och naturgas

Biogas, deponigas och naturgas kan crackas och separeras till H2 och CO2.

Ammoniak

Ammoniak kan crackas och separeras till H2 och N2.

Etanol och Metanol

Etanol och metanol kan förångas till gas och separeras till H2 och CO2.