Applikationer

Från metan till väte

Metan, CH4 finns i biogas rötat från matrester och gödsel, i deponigas från soptippar och i fossil naturgas. Metan kan sönderdelas till H2 och CO2 med vår e-Reformer i en process västenligt enklare och mer effektiv jämfört med konventionell ångreforming.

H2 Energys bidragande till ett grönare samhälle

 

Vår e-Reformer kan producera 50kg H2 och 275kg CO2 från 100kg metan. Långt mer energieffektivt jämfört med elektrolys. Varje kilo väte behöver nämligen mindre än 6 kWh i elektrisk energi jämfört med de 55kWh energi som elektrolys av vatten kräver.

 

H2 Energy ska bidra till de lösningar som krävs för att vi ska klara miljön och klimatet och leverera teknologi och processer för att skapa väte från tillgängliga råvaror därför att väte är en lösning på de-karbonisering och elektrifiering överallt i samhället.