Om oss

Vilka är vi i H2 Energy

En grupp forskare på KTH, tillsammans med några erfarna affärsmän som länge arbetat med termokemi och industriella processer som förgasning och pyrolys grundade H2 Energy för att utvecla och leverera teknologi för distribuerad produktion av väte.

Väte är framtidens energibärare och kan producerar både grönt och mer energieffektivt än elektrolys genom konvertering av grön gas eller vätskor. Våra processer passar särskilt bra för produktion on-demand och on-site vilket ytterligare minskar klimatpåverkan och kostnader.

Bolaget satsar nu för att göra skillnad och anställer kvalificerad personal för att driva och leda R&D och installationer i olika applikationer.