Applikationer

Från syngas till väte

Syngas produceras som en komponent vid gasfiering eller pyrolys av biomassa. In syngasen finns oftast kondenserande tjäror som kan sönderdelas av våra e-Reformer, och tillammans med syngas kan det konverteras till H2 och CO2.

Varje 1000kg syngas kan konverteras till 100kg H2 och 950kg grön CO2

Användningsområden för H2 och grön CO2.

H2 kan lagras och distribueras eller användas i bränsleceller för elproduktion eller i industriella processer som ett grönt bränsle. Förbränning av H2 är inte miljöbelastande eftersom restprodukten som bildas är vatten.

Grönt CO2 kan användas av kemisk industri, av livsmedelindustrin eller bryggerier. I raffinaderier för att tillsammans med väte skapa fossilfri bensin eller flygbränsle eller pumpas ner i ett borrhål och skapa ett negativt utsläpp.