Ny teknologi

Våra processer baseras på en unik struktur i ett resistivt material och belagd med ett katalytisk material.

Det ger en mycket energieffektiv enhet med minimalt tryckfall som kan värmas elektriskt. Katalytiskt material som kan väljas beroende på vilken gas som ska konverteras till väte.

Teknologin är mycket effektiv och medger också att både H2 och CO2 som produceras tas till vara och kan levereras separat.

H2 används primärt för att producera el genom bränsleceller är ren eller som byggsten i kemiska processer och grön CO2 är värdefull för applikationer inom kemisk industri, livsmedelsindustri, bryggerier och som råmaterial för att producera fossilfribensin och flygbränslen.

%

Minskad koldioxidutsläpp

Mängden energi som behövs/kgH2

kWh

%

Elektriskt genererad

Vi tillhandahåller en specialanpassad lösning för vätgasproduktion.

Innovativ teknologi, värdeskapande och miljövänlig i en kompakt process.

De unika egenskaperna hos vår elektriska reformer betyder att processen kan reducera CO2-emissioner med mer än 22% jämfört med konventionell ångreformering (SMR). Den minskar även processkostnaderna genom att reducera de processtemperaturer som krävs för konvertering och cracking.

H2 ENERGYS e-Reformer ger en svårslagen kombination av ekonomiska och hållbara fördelar.

e-Reformer är en kompakt enhet vilket förenklar styrning och kontroll av processen. Då den drivs av ren elektricitet skapas inga onödiga CO2-emissioner i konverteringsprocessen. Den unika konstrukttionen ger en jämn och effektiv uppvärmning av gasen som resulterar i effektivare konvertering och längre livslängd på katalysatorn. Allt material i reformern har en hög resurseffektivitet och kan återvinnas i sin helhet. 

State of the art

e-Reformer har en unik struktur som skapar en stor och effektiv kontaktyta mot gasen. Den värms genom det resistiva materialet som är belagt med det katalytiska mterialet. Det innebär att e-Reformer ger ett lägre tryckfall, effektivare konvertering och längre livslängd.